Vi kanske ska ställa upp i Dare? Gruppen började med att Jocce och Linus fick nys om tävlingen och bestämde sig för att vara med. De spånade på en gammal spelidé som Linus och Jocces flickvän Tau haft, och tänkte att det kunde vara kul att jobba vidare på den. Det var lite stressigt, eftersom de kommit fram till detta två veckor innan deadlinen var för att ansöka. Med lite mer klart omkring…

Copyright © 2012 Annette Nielsen